Mã bưu điện Bình Dương – ZipCode/Postal các bưu cục Bình Dương 2021

Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, 75000mã bưu điện Bình Dương được chính phủ cung cấp chung cho cả tỉnh. Tuy nhiên bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Bình Dương đế nhận đồ nhanh hơn hạn chế trường hợp thất lạc. Hôm nay Top 10 Việt Nam sẽ chia sẻ đến bạn chi tiết cụ thể mã bưu điện các bưu cục tỉnh Bình Dương giúp bạn bớt khó khăn trong việc tìm kiếm.

Mã bưu điện Bình Dương
Mã bưu điện Bình Dương

Cấu trúc Mã bưu điện Bình Dương

Mã bưu điện hay mã bưu chính là mã bao gồm một chuỗi ký tự gồm chữ, số hoặc cả số và chữ được thiết lập bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu. Sử dụng mã bưu điện để xác định địa chỉ cụ thể giúp giao hàng hóa thư từ đến đúng người.

Giống như mã bưu điện chung của cả tỉnh thì mã bưu điện từng bưu cục ở Bình Dương cũng gồm 5 chữ số. Nguyên tắc cấu trúc mã bưu điện Bình Dương là :

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
cấu trúc mã bưu điện
Cấu trúc Mã bưu điện Bình Dương

Danh sách mã bưu điện Bình Dương

 

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ MÃ BƯU ĐIỆN BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Bình Dương Huyện Bắc Tân Uyên 826100 Bưu cục cấp 2 Bắc Tân Uyên Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Bắc Tân Uyên 826190 Bưu cục cấp 3 Bình Mỹ Ấp Đồng Sặc, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Bắc Tân Uyên 826020 Điểm BĐVHX Thường Tân Ấp 3, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Bắc Tân Uyên 826070 Điểm BĐVHX Tân Lập Ấp 4, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Bắc Tân Uyên 826090 Điểm BĐVHX Tân Định Ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Bắc Tân Uyên 826030 Bưu cục cấp 3 Lạc An Ấp 3, Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Bắc Tân Uyên 826170 Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp 1, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Bắc Tân Uyên 826160 Điểm BĐVHX Hiếu Liêm Ấp Cây Dâu, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Bắc Tân Uyên 826010 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Tân Uyên Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Bắc Tân Uyên 826050 Bưu cục cấp 3 HCC Bắc Tân Uyên Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Bắc Tân Uyên 826130 Điểm BĐVHX Đất Cuốc Ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên

Thị Xã Bến Cát

Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825530 Bưu cục văn phòng BĐTX Bến Cát Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825540 Bưu cục cấp 3 KHL Bến Cát Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825500 Bưu cục cấp 2 Bến Cát Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825650 Bưu cục cấp 3 Chánh Phú Hòa Ấp 3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825560 Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước 2 Đường NA3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825550 Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước Đường ĐỒI 2/9, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825750 Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước 3 Đường NE8, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825690 Bưu cục cấp 3 Phú An Ấp An Thành, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825810 Bưu cục cấp 3 Sở Sao Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825710 Điểm BĐVHX An Tây Khối Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825770 Điểm BĐVHX Hòa Lợi Ấp AN HÒA, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825671 Hòm thư Công cộng Xã An Điền Ấp An Sơn, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825811 Hòm thư Công cộng Xã Tân Định Ấp 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825720 Điểm BĐVHX Phú An Ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825670 Điểm BĐVHX An Điền Ấp Kiến Điền, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825505 Bưu cục cấp 3 HCC Bến Cát Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825691 Đại lý bưu điện An Tây Ấp An Thành, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825771 Đại lý bưu điện Hòa Lợi 1 Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825772 Đại lý bưu điện Hòa Lợi 2 Sô´số 9, Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825773 Đại lý bưu điện Hòa Lợi 3 Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825501 Đại lý bưu điện Mỹ Phước 1 Đường QL13 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825502 Đại lý bưu điện Mỹ Phước 2 Sô´N1, Đường D10 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825503 Đại lý bưu điện Mỹ Phước 3 Đường D13 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825504 Đại lý bưu điện Mỹ Phước 4 Đường NA2 KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825506 Đại lý bưu điện Mỹ Phước 5 Sô´300, Khu phố 5, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825812 Đại lý bưu điện Tân Định 1 Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825815 Đại lý bưu điện Tân Định 2 Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825816 Đại lý bưu điện Tân Định 3 Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825817 Đại lý bưu điện Tân Định 4 Sô´78/2, Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825692 Đại lý bưu điện An Tây 2 Khối Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825693 Đại lý bưu điện An Tây 3 Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Bến Cát 825694 Đại lý bưu điện An Tây 4 Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát

Huyện Phú Giáo

Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822800 Bưu cục cấp 2 Phú Giáo Khu phố Iii, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822940 Bưu cục cấp 3 Phước Hòa Ấp 1a, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822830 Bưu cục cấp 3 An Bình Ấp Bình Thắng, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822920 Điểm BĐVHX Tân Long Ấp 2, Xã Tân Long, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822831 Điểm BĐVHX An Bình Ấp Cây Cam, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822880 Điểm BĐVHX An Linh Ấp 30/4, Xã An Linh, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822890 Điểm BĐVHX An Long Ấp Xóm Quạt, Xã An Long, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822960 Điểm BĐVHX An Thái Ấp Phú Thịnh 2, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822861 Điểm BĐVHX Tân Hiệp Ấp 3, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822941 Điểm BĐVHX Phước Hòa Ấp 1b, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822850 Điểm BĐVHX Phước Sang Ấp 1, Xã Phước Sang, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822901 Đại lý bưu điện Kỉnh Nhượng Ấp Trảng Sắn, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822842 Đại lý bưu điện Tân Thịnh Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822809 Đại lý bưu điện Phước Vĩnh 4 Khu phố Ii, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822828 Hòm thư Công cộng Xã Tam Lập Ấp Đuôi Chuột, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822910 Bưu cục văn phòng BĐH Phú Giáo Khu phố Iii, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo
Tỉnh Bình Dương Huyện Phú Giáo 822815 Bưu cục cấp 3 HCC Phú Giáo Khu phố I, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo

Thị Xã Dĩ An

Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824600 Bưu cục cấp 2 Dĩ An Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824781 Điểm BĐVHX Tân Đông Hiệp Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824880 Bưu cục cấp 3 Tân Bình Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824609 Đại lý bưu điện Sóng Thần 2 Sô´4A/19, Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824791 Đại lý bưu điện Đông Chiêu 6 Sô´30/14B, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824694 Đại lý bưu điện Tân Lập 4 Sô´1/49, Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824911 Đại lý bưu điện Bình Đường Sô´1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824948 Đại lý bưu điện Bình Đường 44 Sô´3/6, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824740 Điểm BĐVHX Bình An Khu phố Bình Thung, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824730 Bưu cục cấp 3 Bình An Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824900 Bưu cục cấp 3 Sóng Thần Đường Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824780 Bưu cục cấp 3 Tân Đông Hiệp Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 825010 Điểm BĐVHX An Bình Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 825063 Bưu cục cấp 3 Bình Minh Khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824777 Hòm thư Công cộng Phường Bình Thắng Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824719 Hòm thư Công cộng Phường Đông Hòa Khu phố Đông A, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824724 Đại lý bưu điện Tân Lập 8 Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 825069 Hòm thư Công cộng Charm Plaza Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824863 Hòm thư Công cộng Chung cư Thuận Kiều Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 825015 Hòm thư Công cộng Chung cư An Bình Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824895 Đại lý bưu điện Tân Phú Sô´524c/12 KC, Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 825030 Bưu cục văn phòng BĐTX Dĩ An Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 825070 Bưu cục cấp 3 KHL Dĩ An Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824864 Đại lý bưu điện Đông An Sô´43/3B, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 825080 Bưu cục cấp 3 HCC Dĩ An Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 825016 Đại lý bưu điện Bình Đường 2 Sô´BT1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 824779 Đại lý bưu điện Bình Thắng Sô´1A, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Dĩ An 825071 Đại lý bưu điện Thống Nhất Sô´7/35, Đường ĐT743 KP Thống Nhất 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Huyện Dầu Tiếng

Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823600 Bưu cục cấp 2 Dầu Tiếng Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823720 Bưu cục cấp 3 Minh Hòa Ấp Hòa Cường, Xã Minh Hoà, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823670 Bưu cục cấp 3 Long Hòa Ấp Long Điền, Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823760 Bưu cục cấp 3 Thanh Tuyền Ấp Chợ, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823640 Bưu cục cấp 3 An Lập Ấp Bàu Khai, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823620 Điểm BĐVHX Định Hiệp Ấp Hiệp Phước, xã Định Hiệp, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823680 Bưu cục cấp 3 Minh Tân Ấp Tân Đức, Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823650 Điểm BĐVHX Long Tân Ấp Long Chiểu, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823740 Điểm BĐVHX Cần Nôm Ấp Thanh Tân, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823641 Điểm BĐVHX Đội II An Lập Ấp Hố Cạn, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823741 Điểm BĐVHX Thanh An Ấp Cần Giăng, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823671 Điểm BĐVHX Long Hòa Ấp Đồng Bà Ba, Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823700 Điểm BĐVHX Minh Thạnh Ấp Cây Liễu, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823639 Hòm thư Công cộng Xã Định Thành Ấp Rạch Đá, Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823710 Bưu cục văn phòng BĐH Dầu Tiếng Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương Huyện Dầu Tiếng 823616 Bưu cục cấp 3 HCC Dầu Tiếng Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng

Huyện Bàu Bàng

Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823100 Bưu cục cấp 2 Bến Cát Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823460 Bưu cục cấp 3 Sở Sao Ấp 1, Xã Tân Định, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823120 Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước Ngõ P MỸ PHƯỚC, Đường ĐỒI 2/9, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823240 Bưu cục cấp 3 Lai Uyên Ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823340 Bưu cục cấp 3 Phú An Ấp An Thành, Xã An Tây, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823210 Bưu cục cấp 3 Hưng Hòa Ấp 3, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823260 Điểm BĐVHX Trừ Văn Thố Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823280 Điểm BĐVHX Cây Trường Ấp Ông Thanh, Xã Cây Trường, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823341 Điểm BĐVHX An Tây Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823290 Bưu cục cấp 3 Long Nguyên Ấp Suối Tre, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823220 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp 3, Xã Tân Hưng, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823420 Điểm BĐVHX Hòa Lợi Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823370 Điểm BĐVHX Phú An Ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823414 Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 Đường NE8, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Xã Thới Hòa, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823540 Hòm thư Công cộng Xã Lai Hưng Ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823205 Bưu cục cấp 3 Chánh Phú Hòa Ấp 3, Xã Chánh Phú Hoà, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823550 Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước 2 Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823255 Bưu cục cấp 2 Bàu Bàng Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823360 Bưu cục cấp 2 Bàu Bàng Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823570 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bàu Bàng Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823256 Bưu cục cấp 3 HCC Bàu Bàng Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng
Tỉnh Bình Dương Huyện Bàu Bàng 823257 Đại lý bưu điện Đồng Sổ Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng

Thị Xã Thuận An

Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824300 Bưu cục cấp 3 Bình Chuẩn Phố khu Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824130 Bưu cục cấp 3 An Phú Khu phố 1a, Phường An Phú, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 823980 Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Vsip Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824440 Điểm BĐVHX An Sơn Ấp An Phú, Xã An Sơn, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 823993 Đại lý bưu điện Đồng An 3 Sô´42/2, Khu phố Đồng An, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824025 Đại lý bưu điện Bình Hòa 25 Sô´4, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 823900 Bưu cục cấp 2 Thuận An Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824200 Bưu cục cấp 3 Thuận Giao Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824045 Đại lý bưu điện 434 Sô´2K, Khu 434, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 823970 Bưu cục cấp 3 Đồng An Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824468 Hòm thư Công cộng Phường Vĩnh Phú Khu phố Đông, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824430 Hòm thư Công cộng Phường An Thạnh Khu phố Thạnh Hòa A, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824390 Hòm thư Công cộng Xã Hưng Định Ấp Hưng Thọ, Xã Hưng Định, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824378 Hòm thư Công cộng Bình Nhâm Ấp Bình Phước, Xã Bình Nhâm, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824350 Bưu cục văn phòng BĐTX Thuận An Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824480 Bưu cục cấp 3 KHL Thuận An Đường Đại Lộ Bình Dương KP Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824360 Bưu cục cấp 3 Bình Chuẩn 2 Sô´18/1, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 823955 Bưu cục cấp 3 HCC Thuận An Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824112 Đại lý bưu điện Bình Hòa 1 Sô´7A/19, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824115 Đại lý bưu điện Bình Hòa 2 Sô´27P/6, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824116 Đại lý bưu điện Bình Hòa 3 Sô´15/4, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương Thị Xã Thuận An 824117 Đại lý bưu điện Bình Hòa 4 Sô´16B/3, Khu phố Đồng An 3, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An

Huyện Tân Uyên

Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822300 Bưu cục cấp 2 Tân Uyên Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822610 Bưu cục cấp 3 Tân Ba Khu phố Ba Đình, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822540 Bưu cục cấp 3 Tân Phước Khánh Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822370 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Ấp 2, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822430 Bưu cục cấp 3 Bình Mỹ Ấp Đồng Sặc, Xã Bình Mỹ, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822580 Điểm BĐVHX Bạch Đằng Ấp Tân Trạch, Xã Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822440 Điểm BĐVHX Khánh Bình Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822470 Điểm BĐVHX Vĩnh Tân Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822520 Bưu cục cấp 3 Tân Vĩnh Hiệp Ấp KP Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822590 Điểm BĐVHX Thạnh Phước Ấp Tân Lương, Xã Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822330 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822350 Điểm BĐVHX Thường Tân Ấp 3, Xã Thường Tân, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822410 Bưu cục cấp 3 Hội Nghĩa Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822390 Điểm BĐVHX Tân Lập Ấp 4, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822400 Điểm BĐVHX Tân Định Ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822491 Đại lý bưu điện Tân Bình Ấp 3, Xã Tân Bình, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822548 Đại lý bưu điện Khánh Hòa Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822552 Đại lý bưu điện Khánh Lộc 2 Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822445 Đại lý bưu điện Khánh Bình 2 Ấp 4, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822447 Đại lý bưu điện Khánh Bình 4 Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822331 Đại lý bưu điện Tân Mỹ 6 Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822503 Đại lý bưu điện Phú Chánh 2 Ấp Chánh Long, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822460 Bưu cục cấp 3 Khánh Bình Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822680 Điểm BĐVHX Thạnh Hội Ấp Nhựt Thạnh, Xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822404 Đại lý bưu điện Tân Định 50 Ấp 3, Xã Tân Định, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822571 Đại lý bưu điện Tân Phước Khánh 11 Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822422 Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 8 Sô´729, Ấp 3, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822456 Đại lý bưu điện Khánh Bình 14 Ấp 1, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822423 Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 9 Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822656 Hòm thư Công cộng Xã Tân Hiệp Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822480 Bưu cục văn phòng BĐTX Tân Uyên Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822710 Bưu cục cấp 3 KHL Tân Uyên Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822510 Điểm BĐVHX Phú Chánh Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822425 Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 6 Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822655 Đại lý bưu điện KDC Phúc Đạt Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822325 Bưu cục cấp 3 HCC Tân Uyên Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822424 Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 1 Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822426 Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 2 Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 825302 Đại lý bưu điện Khánh Bình 3 Sô´Kim Thanh, Ấp KP Long Bình, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822651 Đại lý bưu điện Tân Hiệp Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822632 Đại lý bưu điện Thái Hòa 1 Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822633 Đại lý bưu điện Thái Hòa 2 Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822634 Đại lý bưu điện Thái Hòa 3 Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822323 Đại lý bưu điện Uyên Hưng 1 Khu phố 6, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822324 Đại lý bưu điện Uyên Hưng 2 Khu phố 8, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822573 Đại lý bưu điện Khánh Lộc Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
Tỉnh Bình Dương Huyện Tân Uyên 822652 Đại lý bưu điện Tân Hiệp 2 Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên

Thành Phố Thủ Dầu Một

Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821480 Bưu cục cấp 3 Phú Cường Sô´10, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 820000 Bưu cục cấp 1 Thủ Dầu Một Sô´324, Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821410 Điểm BĐVHX Tân An Khu phố 1, Xã Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821390 Bưu cục cấp 3 Tương Bình Hiệp Khu phố 2, Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 820900 Bưu cục cấp 3 Hệ I Bình Dương Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 822093 Bưu cục cấp 3 Trung tâm Hành chính Bình Dương Đường Tạo Lực 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 822070 Hòm thư Công cộng Phường Phú Tân Đường N1, Khu công nghiệp Đại Đăng, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821454 Hòm thư Công cộng Phường Hiệp An Khu phố 1, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821388 Hòm thư Công cộng Phường Định Hòa Khu phố 1, Phường Định Hoà, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821472 Hòm thư Công cộng Phường Chánh Mỹ Ấp Chánh Lộc 1, Xã Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 822110 Điểm BĐVHX Hòa Phú Khu phố 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 822021 Hòm thư Công cộng Tòa Nhà TTTM Becamex Tổ 3, Khu 2, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 822019 Hòm thư Công cộng KDC Phú Hòa 1 Lô A1, Khu dân cư Phú Hòa, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821618 Hòm thư Công cộng Tòa nhà Biconsi Tổ 31, Khu 5, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821359 Hòm thư Công cộng Phường Phú Mỹ Khu phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821791 Hòm thư Công cộng Phường Chánh Nghĩa Tổ 36, Khu 5, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821334 Hòm thư Công cộng Phường Phú Lợi Tổ 21, Khu 3, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821360 Đại lý bưu điện Phú Mỹ Sô´4/1, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 822115 Hòm thư Công cộng Toà nhà TDC Plaza Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 822105 Hòm thư Công cộng Toà nhà AROMA Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 822020 Bưu cục cấp 3 Tổ KHL TDM Sô´324, Đường ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG KP1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821130 Bưu cục văn phòng TTGD Thủ Dầu Một Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821340 Bưu cục văn phòng TTKTVC Thủ Dầu Một Sô´27, Đường yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 822120 Bưu cục cấp 3 HCC Bình Dương Đường 324 Tổ 3 Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821940 Bưu cục cấp 3 Phú Thọ Sô´479, Đường 30/4 KP8, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821365 Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ Sô´422, Đường Phạm Ngọc Thạch Khu 4, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821630 Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Dương Sô´324, Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821456 Đại lý bưu điện Hiệp An 2 Sô´259, Đường Phan Đăng Lưu KP 6, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương Thành Phố Thủ Dầu Một 821389 Đại lý bưu điện Định Hòa Sô´46A, Khu phố 6, Phường Định Hoà, Thành phố Thủ Dầu Một

Tra cứu mã bưu điện Bình Dương trực tuyến

Hiện tại chúng ta đã có trang thông tin điện tử: Tra cứu mã bưu chính quốc gia. Top 10 Việt Nam hướng dẫn bạn cách tra cứu mã bưu điện trực tuyến online như sau:

Bước 1: Bạn truy cập website của trang thông tin điện tử với đường link: http://mabuuchinh.vn/

Truy cập trang thông tin điện tử
Tra cứu mã bưu chính quốc gia

Bước 2: Bạn nhập tên địa danh của tỉnh Bình Dương bạn muốn tra mã bưu chính.

Nhập địa chỉ tìm mã bưu chính
Hướng dẫn cách tra cứu mã bưu điện Bình Dương

Bước 3: Bạn tìm đến mã bưu chính bạn đang cần tra cứu

Ở địa chỉ tìm kiếm trên bạn có thể tra cứu mã bưu điện ở các quận, phường, thôn, xóm của tỉnh Bình Dương một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối.

Hướng dẫn cách ghi Mã bưu điện Bình Dương

1  Mã bưu điện Bình Dương phải được in hoặc viết tay chính xác, rõ ràng, dễ đọc để không gây thất lạc hàng hòa bưu phẩm.

2. Địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận) phải được thể hiện rõ ràng trên bưu gửi (phong bì thư, kiện, gói hàng hóa) hoặc trên các ấn phẩm, tài liệu liên quan.

3. Địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận) phải được thể hiện rõ ràng trên bưu gửi (phong bì thư, kiện, gói hàng hóa) hoặc trên các ấn phẩm, tài liệu liên quan.

4. Đối với bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu điện ở phần ghi địa chỉ người gửi, người nhận thì ghi rõ Mã bưu điện, trong đó mỗi ô chỉ ghi một chữ số và các chữ số phải được ghi chính xác, rõ ràng, dễ đọc, không gạch xóa.

5. Mã bưu điện là một thành tố không thể thiếu trong địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận), được ghi tiếp theo sau tên tỉnh/ thành phố và được phân cách với tên tỉnh/thành phố ít nhất 01 ký tự trống.

Lưu ý khi tra cứu mã bưu điện Bình Dương

Top 10 Việt Nam muốn chia sẻ đến bạn một số lưu ý khi bạn tra cứu và ghi mã bưu điện Bình Dương. Nhằm giúp bạn không bị nhầm lẫn hay bối rối khi dùng mã bưu điện để gửi và nhận hàng

Mã bưu điện 6 chữ số?

Theo quy định hiện nay thì mã bưu điện Bình Dương chỉ có 5 chữ số.Nhưng đôi khi giao dịch trên website quốc tế có thể bạn sẽ bị yêu cầu điền mã zip code 6 chữ số. Đừng lo lắng,bạn chỉ cần thêm một số “0” vào cuối mã bưu chính của tỉnh/ thành phố Bình Dương để được tính là hợp lệ.

Vậy là mã bưu điện 5 hay 6 chữ số đều đúng cho việc gửi và nhận hàng hóa của bạn. 6 chữ số cho giao dịch và vận chuyển quốc tế. Còn 5 chữ số là cho giao dịch và vận chuyển trong nước.

Mã bưu điện Bình Dương khác mã điện thoại

Có rất nhiều trường hợp nhầm lẫn mã bưu điện Bình Dương với mã  vùng điện thoại . Để tránh sự nhầm lẫn này thì bạn cần nhớ rõ sự khác biệt giữa hai mã này. Mã bưu điện Bình Dương liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, thư từ còn mã điện thoại chỉ dành riêng cho việc liên lạc. Sử dụng đúng hai loại mã là bạn sẽ không bị thất lạc bưu phẩm tới tay người khác

Lời kết

Trên đây là chia sẻ của Top 10 Việt Nam về mã bưu chính ( zip code ) của Bình Dương hiện nay. Thông tin được chúng tôi cập nhật liên tục nhằm chia sẻ một cách chính xác và nhanh nhất tới bạn. Bạn chỉ cần sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F sau đó gõ tên bưu cục muốn tra cứu vào ô tìm kiếm để tra cứu nhanh chóng nhé. Tìm kiếm thông tin mã bưu điện Bình Dương nhanh và chính xác nhất tại Top 10 Việt Nam bạn nhé.

 

THAM KHẢO THÊM

Công Ty Dịch Thuật HACO – Đơn Vị Dịch Thuật Uy Tín Số 1 Tại Việt Nam

Top 10 Công Ty Dịch Thuật Uy Tín, Chất Lượng Nhất Tại TP HCM

Mã bưu điện Cần Thơ – ZipCode/Postal các bưu cục Cần Thơ 2021

Mã bưu điện Điện Biên – ZipCode/Postal các bưu cục Điện Biên 2021

Mã bưu điện Cao Bằng – ZipCode/Postal các bưu cục Cao Bằng 2021

Bài viết liên quan